Vier stambomen + stamlijnen

Pap

Ik heb geprobeerd om de stambomen van mijn grootouders uit te zoeken. Aan Paps kant is dat Beeker, zijn vader, en Van Wijlick, zijn moeder. Aan Mams kant Geelen, haar vader en Lommen, haar moeder.

De eerste Beeker en de eerste Van Wijlick zijn respectievelijk niet in Arcen of Velden geboren maar vestigden er zich. Daarom kunnen hun oorspronkelijke namen misschien wel anders zijn geweest, dan die ze in Arcen en Velden aannamen. De families Walraven en Lommen wonen al voor 1600 in Lomm. Bij Geelen gebeurt ongeveer hetzelfde. Ook daar neemt waarschijnlijk een man met oorspronkelijk als achternaam Aen ghen Stert na een huwelijk met een dochter uit de familie Gielen de achternaam van de familie van zijn vrouw aan. Een paar generaties later verandert de naam nog even, waarschijnlijk omdat ze dan op een andere boerderij wonen.

Mam

Of de eerste Gielen/Geelen uit Velden/Schandelo kwam is niet helemaal zeker. Hij kan ook van een boerderij, met de naam Sprunxkens zijn gekomen, die ligt in de buurt van Straelen, hemelsbreed niet meer dan vier kilometer van Schandelo. Het is mij nog niet helemaal duidelijk of de eerste in Mams stamboom Gielen heette of Sprunckens, maar ik ga voor Gielen uit Schandelo, maar rond 1600 heet hij wel al Geelen. Omdat de naam Geelen in de omgeving heel veel voorkomt, is die stamboom tussen 1550 en ongeveer 1700 voor mij nog steeds niet helemaal duidelijk.

Van ongeveer 1550 tot nu: 14 generaties

Als ik de eerste Walraven of Aen gen Beeck, Van Wijlich, Geelen en Lommen, voor zover ik die in de boeken en via internet heb kunnen vinden, zo rond 1550, als eerste generatie neem, dat stopt de teller anno 2021 bij de 14e generatie, en wel bij mijn kleindochter Juune. Gemiddeld is een generatie dan 33,5 jaar en dat komt wel overeen met het standaard gemiddelde voor een generatie, die is ongeveer 35 jaar.

Generatie 1

Aan mijn vaders kant: Walraven, Aen gen Beeck en Van Wylick. Aan mijn moeders kant: Aen ghen Stert, Sprunxkens, Gielen of Geelen en Lummen, Vriessen en Lommen.

Beeker

In Velden of Schandelo vestigde zich op enig moment Henderick op gen Beeck, die volgens een eigen verklaring rond 1575 in Grubbenvorst geboren was. Zijn vader zou Petrus hebben geheten en die zou rond 1550 zijn geboren. Omdat de (gedigitaliseerde) kerkregisters van Grubbenvorst pas beginnen in 1639 heb ik van deze Petrus niet iets kunnen vinden.

In Lomm woonde de familie Walraven ook wel Walrami genoemd. De voorvader Jacob Walraven werd daar omstreeks 1560 geboren. Hij trouwde voor de kerk in 1585 met ene Hilleken, waarvan achternaam en geboortedatum nog niet bekend zijn. In het overzicht van de genealogie van de familie Walraven (jimcontent.com) heette de vader van Jacob, Koeb (ofwel Jacobus) en zijn moeder Griet. Volgens een van de bronnen moet de familie een flinke boerderij hebben gehad, wellicht waren ze ook eigenaar van hun grond.

Van Wijlick

In Arcen vestigde zich in 1570 This van Weylich als smid, hij zou toen 20 jaar zijn geweest en in 1550 zijn geboren. In het boek waarin de stamboom van de familie van Wijlick is beschreven is te vinden dat hij met ene Lijbken en vervolgens met ene Ulken is getrouwd. Data ontbreken echter.

Geelen

De stamboom Geelen begint rond 1565, enerzijds met een man uit de familie Aen gen Stert of Aen gen Start. Hij woont waarschijnlijk in de omgeving van Schandelo of De Bong. En aan de vrouwelijke kant met de vader van Joannes Gielen, waarvan de voornaam nog niet gevonden is en die rond 1550 geboren zal zijn.

Lommen

In Lomm woonde ook de familie Lummen of Lommen. Er zijn transacties gevonden tussen Lommen en Walraven. De eerste Lommen, Jan is rond 1550 geboren. Hij is overleden in oktober 1624, dit staat in het register van Arcen, alleen is de datum niet vermeld. Zijn moeder zou Trijn geheten hebben.

Jan Lommen krijgt onder andere een zoon Wincken Lommen, geboren circa 1580.

Generatie 2

Beeker

Henderick op gen Beeck kreeg een (mij nog onbekend) aantal kinderen, waarvan voor deze stamboom de dochter Anna opgen Beeck van belang is. Afgaande op haar trouwdag zal zij ook iets voor 1600 geboren zijn. Waarschijnlijk had hij nog een dochter Leijsbet die in Arcen heeft gewoond. Kom ik hierna op terug. Er is ook nog een Henrick op de Beeck die in 1636 in Arcen trouwt met Gritgen Cremers. Ik heb de digitale doop-, huwelijks- en overlijdensregisters van Arcen/Lomm, Velden, Walbeck, Straelen, Venlo, Grubbenvorst en Lottum na gekeken, maar ben verder geen kinderen tegengekomen.

Jacob Walraven en Hilleken kregen vijf kinderen. Daarvan is voor deze stamboom de oudste van belang en die heette Jan (Joannes) Walraven. Hij zal rond 1590  in Lomm zijn geboren. De naam Walraven komt tot in de negentiende eeuw voor in Lomm.

Van Wijlick

This van Weylich kreeg uit de twee huwelijken ten minste vijf kinderen: Leijbken, Grietgen, Jan, Geret en Peter. Voor onze stamboom is Jan van Weylich een voorvader, hij is rond 1590 geboren.

Geelen

De volgende voorouder in de lijn Geelen, waarvan iets bekend is, is Joannes Gielen die rond 1580 geboren is in Velden en die in 1610 trouwt.

De volgende voorouder is wellicht Merten aen gen Stert. In Schandelo ligt een boerderij aan de weg richting Venkoelen. Circa 1595 wordt Lambertus aen ghen Stert geboren in Velden

Lommen

Wincken trouwt omstreeks 1610 met Encken. Zoals wel vaker heb ik de familienaam van de vrouw nog niet kunnen vinden. Wincken en Encken Lommen krijgen onder andere een zoon Joannes Lommen, die in Arcen wordt gedoopt op 7 juli 1619, maar in Lomm zal hebben gewoond. Lomm viel lang onder de Arcense parochie.

Generatie 3

Beeker

Jan Walraven, ook wel Walrami genoemd trouwde op 10 juli 1622 met Anna, Henderick op gen Becks dochter, voor de pastoor in Arcen. Zo heeft deze pastoor het opgeschreven. De Veldense pastoor noteerde het ook en schreef haar naam als Anna dochter van Henrici Verberck. Omdat Anna in Schandelo woonde en dus onder de kerk van Velden viel, hebben beide pastoors in hun register dit huwelijk opgenomen. Dat was in die tijd gebruikelijk. Er zijn twee varianten te bedenken hoe dat ging. De eerste is dat het echtpaar naar de pastoor van het andere dorp ging om te melden dat ze getrouwd waren en dat ze bij hem naar de kerk zouden gaan voor dopen enzovoort. Ik denk niet dat ze een papiertje meenamen, want papier was duur. Dan noteerde pastoor de namen, zoals hij die kende. Een andere variant is dat de ene pastoor aan de andere pastoor melding maakte van het huwelijk. Dat zou op papier kunnen zijn vastgelegd, maar dan zou de ene pastoor toch wel de namen van de andere hebben kunnen overnemen. Misschien ging de een wel – eens per jaar – naar de ander en namen ze bij een goed glas wijn de wederzijdse huwelijken door. Wie weet welke variant klopt, of is er nog een andere?

Jan en Anna kregen zes kinderen, vier jongens en twee meisjes. Bij de aangifte van het eerste kind (Peter) in 1623 heet Jan nog Jan Walrami en zijn vrouw alleen maar Anna. Bij het tweede (Catharina) en derde kind (Helena) heet hij Jan Walrami op gen Beeck. Het vierde kind (Jacobus) is op 17-01-1637 in Venlo gedoopt. Dit vanwege de Tachtigjarige Oorlog. Op 18 maart 1640 wordt het vijfde kind (Petrus) geboren, gedoopt in Velden, en dan heten de vader en moeder Jo(ann)is en Anna op gen Beeck.

Voor deze stamboom is Jacobus van belang, die in de archieven als achternaam op gen Beeck heeft.

Ondertussen overlijdt Jacob Walraven op 17 april 1633. Er wordt in diverse bronnen beweerd dat hij is verdronken of zelfs vermoord. In ieder geval is er een gedenkteken opgericht dat nog steeds te zien is aan de oostkant van de rijksweg ter hoogte van de Bergerhof (Bong). Ik ben daar tijdens mijn middelbare schooltijd zeven jaar lang langs gefietst, zonder te weten dat dit een herdenkingsteken is voor een van mijn voorvaderen. Het overlijden is genoteerd door de Arcense pastoor, maar in het digitale bestand is daar verder niets bij vermeld. In het boek ‘Velde tusse grens en Maas’ is het mondeling overgeleverde verhaal van de moord terug te vinden op blz. 153.

In het Venlose huwelijksregister vond ik ook nog dat op 18 februari 1637 ene Petro Martini Jo(ann)es Smits trouwt met Getrudis Walraven uit het dorp Lom.

Van Wijlick

Jan van Weylich trouwt met ene Magdalena. In het boek van de familie van Wijlick staat geen achternaam van haar en omdat in het (digitale) Arcense kerkregister de huwelijken tussen 1617 en 1619 ontbreken kan ik noch haar achternaam noch de huwelijksdatum vinden. Er is een suggestie dat haar achternaam Knopkens is. Afgaande op de geboortedatum  24 september 1617 van het eerste kind Trein zal het huwelijk op zijn laatst in december 1616 hebben plaatsgevonden. Zij kregen nog een dochter en drie zoons, waarvan de laatste Mathis van Weylich, geboren op 7 maart 1627 in deze stamboom als voorvader optreedt.

Geelen

Met wie Joannes Gielen is getrouwd heb ik nog niet kunnen vinden. Wel lijkt het zeker dat zij een dochter krijgen met de naam Maria die in 1612 geboren is.

Lambertus aen gen Stert lijkt twee keer getrouwd te zijn, waarvan de eerste keer rond 1616 met ene Sophia, die tijdens de pestepidemie van 1634/36 lijkt te zijn overleden.

Lommen

Joannes Lommen trouwt op 13 september 1660 voor de Arcense pastoor met Aleidis Huiskeshouf. Joannes is dan de 40 jaar al gepasseerd. Het kan zijn dat dit een tweede huwelijk is, van hem of van Aleidis. Maar hij kan ook gewoon laat getrouwd zijn. Hun eerste kind heet Henricus Wils (alias Lommen) en deze voorouder is in november of december 1661 geboren.

Generatie 4

Beeker

Jacob aan gen Beeck trouwt op 27 oktober 1658 voor de pastoor in Velden met Gertrudis Hanssen, alias Thijssen. Zij krijgen vijf kinderen Henricus, Joannes, Catharina, Joanna en Leonardus. Voor de stamboom van Beeker is de geboorte van Joannes aen gen Beeck van belang op 16 september 1661.

Gertrudis Hanssen overlijdt, zeer waarschijnlijk in het kraambed, bij de geboorte van Leonardus op 6 juli 1667 in Velden. Leonardus is een voorvader van de familie Verbeek in Velden. Jacob hertrouwt vijf jaar later (24 augustus 1672) met Petronella in gen Reidt. Zeer waarschijnlijk wonend op de Rieterhof in Schandelo. Ook met haar krijgt hij vier kinderen. In het Veldense kerkregister vond Twan Verbeek een lijst met namen onderverdeeld in buurtschappen. Volgens die lijst (blz. 24 in zijn boek) woonde Jacob aen gen Beeck rond 1680 in Schandelo.

Doordat een pastoor soms vergat een geboorte, huwelijk of overlijden te noteren, heb ik bij geboortes en bij huwelijken ook bekeken wie de getuigen waren. Vaak waren dat directe familieleden, zoals dat nu ook nog gebeurt. Daaruit is indirect de familierelatie af te leiden. Bovendien vermeldden de pastoors nagenoeg altijd de plaats van herkomst van een bruidegom of bruid. Als dat niet expliciet vermeld wordt, ga ik er van uit dat bruid en bruidegom uit de plaats kwamen waar het huwelijk werd gesloten.

Van Wijlick

Matheus van Weijlick trouwt op 24 mei 1654 voor de pastoor in Arcen met Joanna Petri Poels. Zij krijgen vier zoons en twee dochters. Voor de stamboom is de geboorte van Jacobus van Wijlick van belang op 12 mei 1668 in Arcen.

Geelen

Lambertus aen gen Stert trouwt waarschijnlijk voor de tweede keer op 16 september 1634 met Maria Gielen. Ik moet opmerken dat de voorouderlijn hier nog onduidelijk is, vanwege de mogelijk twee huwelijken, de heersende oorlog en de pestepidemie. In het Veldense register ontbreken gegevens over de jaren 1634/1636. Wel kunnen ze hebben gewoond in de boerderij met de naam aen gen Stert. Zij krijgen onder andere een zoon die ook Lambertus aen ghen Stert heet en geboren is op 26 augustus 1642. Ik beschouw hem als een voorvader.

Lommen

Henricus Wils (alias Lommen) trouwt op 2 oktober 1687 in Velden met Agnetis Smits. Zij krijgen ten minste zes kinderen. Daarvan is de oudste Winandus Wils (alias Lommen), geboren op 16 januari 1688 de voorvader. Bij zijn huwelijk wordt hij Winandus Hendricks (alias Wiltz, Wils en Lommen)

Generatie 5

Het grootste probleem bij het uitzoeken van de stambomen en dan vooral die van Beeker zit tussen 1685 en ongeveer 1705.

Beeker

  1. Op 9 oktober 1685 trouwt in Velden ene Joannes Beckers met Arnolda Jegers alias Hoekx uit Well. Zij krijgen vijf kinderen die in Velden gedoopt worden. De vader van Joannes is Goswinus  en die kwam ook uit Well en zijn moeder is Johanna Hansen uit Velden. Zij krijgen vijf kinderen, twee zoons en drie meisjes. In de Veldense registers komen in de eerste helft van de achttiende eeuw de namen Goswinus en Godefridus Beckers niet meer terug. Waar ze naar toe zijn gegaan, weet ik niet.
  2. Op 20 oktober 1685 trouwt ene Joannes op gen Beeck uit Lom met Maria Drissen, zij krijgen volgens het Veldense doopregister tenminste twee kinderen.
  3. Op 18 november 1687 trouwt ene Joannes aen gen Beeck met Maria Brugges uit Lottum.  De hiervoor genoemde Joannes op gen Beck (zoon van Petrus en geboren op 31-1-1669) uit Lom zou wellicht op zijn achttiende hebben kunnen/mogen trouwen, maar waarschijnlijker is de bruidegom Joannes aen gen Beeck die op 16 september 1661 als zoon van Jacobus aen gen Beeck en Gertruda Hanssen is geboren. Zij krijgen ten minste vijf kinderen, drie meisjes en twee jongens. Ik leid dit af uit de namen van de getuigen bij de doop van de kinderen, waaronder Jacobo aen gen Beeck, Joanne Hanssen en Arnoldo Hanssen. De jongens krijgen verwarrend genoeg bij de doop allebei de voornaam Joannes. Althans zo staat het in het digitale systeem.  Zeer waarschijnlijk heette de tweede niet Joannes maar Mathias – geboren op 24 maart 1697 – en is deze afgaande op het tijdstip van trouwen als de volgende voorvader te beschouwen. Waarschijnlijk heeft hij zijn voornaam op een gegeven moment veranderd.
  4. In het Arcense register komt een Joannes op gen Beck voor, de zoon van Peter op gen Beck. Deze Joannes is geboren op 31-01-1669. Voor een huwelijk in 1685 met Maria Drissen, dan wel met Maria Brugges in 1687 lijkt hij mij – op zijn zestiende – iets te jong.  
  5.  In 1697, datum is niet vermeld overlijdt een van de Maria’s. Waarschijnlijk Maria Drissen. Ik leid dit af op basis van de getuigen bij het huwelijk op 16 september 1697 van Joannes aen gen Beck dit keer met Joanna aen gen Raij. Als getuigen bij dit huwelijk staan vermeld:  Jacob Hanssen, Gerard Driessen en Jacob aen gen Beck. Het lijkt er op dat de vader van de eerste vrouw hier als getuige optreedt, wellicht ook omdat er iets geregeld was of moest worden voor de kinderen uit het eerste huwelijk. Joannes en Joanna kregen voor zover na te gaan drie dochters.  

Van Wijlick

Jacobus van Wijlickhuwt in 1702 met Maria op Wis. Zij krijgen elf kinderen. Hun oudste zoon werd priester en uiteindelijk pastoor in Leuth. Voor onze stamboom is het derde kind Hermannus van Wijlick geboren op 6 november 1707 de voorouder. Dit was gelukkig al uitgezocht door de familie Van Wijlick.

Geelen

Lambertus aen gen Start heet bij zijn huwelijk op 17 februari 1672 Lambertus Gielen; hij huwt met Helena, dochter van Hendrik op ghen Oey. Hun eerste dochter Catharina wordt op 18 september van datzelfde jaar geboren. Dan heet hij nog Gielen. Ik weet niet of en welke reprimande zij van pastoor of hun ouders hebben gekregen. Bij het volgende kind is zijn achternaam weer aen gen Stert. Bij de twee daarop volgende kinderen, waaronder een zoon Petrus, geboren op 26 augustus 1682, is de achternaam van Lambertus ineens Rodden, de naam van een boerderij in ‘t Vorst in Velden. Wellicht hadden ze toch moeten verhuizen naar een andere boerderij. En veranderde hun naam mee met hun verhuizing…. Dat lijkt bij het laatste kind ook weer het geval want dan heet hij Lambertus Engelen. Gelukkig heet de vrouw wel steeds Helena!!

Lommen

Winandus Hendricks (alias Wiltz, Wils en Lommen) trouwt op 20 november 1716 in Velden met Gertrudis Bol. Winandus heet dan Wijnandum Hendrix. Zij krijgen een aantal kinderen, waarvan Henricus, die bij de geboorte op 24 maart 1720 de achternaam Hendricks krijgt, de voorouder is in de lijn Lommen. Bij de doop van Henricus staat de achternaam van zijn moeder Gertrudis ineens als ‘Fres’ genoteerd!

Generatie 6

Beeker

Mathias op gen Beeck – het ‘tussenvoegsel ‘aen’ is veranderd in ‘op’ – is afgaande op de geboorte van het eerste kind in 1728 getrouwd, maar het kan ook een jaar eerder zijn, met Joanna.

In het digitale bestand van de ‘Genbronnen’ staan geen vermeldingen van de huwelijken in Velden in de jaren 1727 en 1728. De geboortedatum en -plaats van Joanna is niet geheel te achterhalen. Maar naar alle waarschijnlijkheid is de geboorteplaats Straelen, alleen ontbreken van Straelen de gegevens van geboorten over de periode 1654 tot en met 1702. De naam Smits en Heijligerus Smits komt rond die tijd wel voor in Straelen.

Mathias en Joanna krijgen in totaal tien kinderen, waarvan voor deze stamboom de op een na laatste Henri op gen Beeck – geboren op 27 september 1744 – geldt als de voorvader. Hij wordt geboren op ‘Opgen Beeck in Scandelo’. Het lijkt er op dat de familie in deze periode woont op de plek waar nu de boerderij met de naam ‘Beekerhof’ staat. Voor dit stamboomverhaal zijn nog twee zussen van Henri van belang: Theodora geboren op 22 april 1731 en als laatste Catherina geboren op 7 mei 1747. Let op: ik geef ze elk een kleurtje ter verduidelijking van de tekst bij generatie 7.

De verandering van ‘aen’ in ‘op’ is nog niets in vergelijking met de achternamen die Joanna krijgt. Bij het eerste kind in 1729 is de achternaam Smits, bij het tweede kind is het Janssen, daarna weer twee keer Smits, vervolgens wordt het Smits alias Heijliges. Bij de nummers zes tot en met tien is het Heijliges alias Janssen en die achternaam wordt ook gebruikt bij de doop van Henri en Catherina. En uiteindelijk komt de naam Solingers ook nog een keer voor. 

Ik vond in de doopregisters nog een gezin dat in 1744 en volgende jaren in de boerderij ‘Opgen Beeck in Scandelo’ woonde, namelijk dat van Gerardi Crijnen uit Venlo en Maria Engels uit Lom. Zij zijn op 18-05-1739 in Arcen getrouwd. Het is mij nog niet helemaal duidelijk of de familie Crijnen al voor het huwelijk van Gerardi in zijn geheel in Arcen woonde, of dat hij vanuit Venlo trouwde met Maria. Omdat Crijnen of Crienen in de volgende generaties nog nadrukkelijk in de stamboom naar voren komt, vermeld ik hun woonplaats rond 1750.

Van Wijlick

Hermannus van Wijlick trouwt in Arcen op 21 oktober 1733 met Maria ingen Ray uit Velden. Zij krijgen ook elf kinderen. Pastoor Hollander die rond 1740 benoemd werd in Velden, schreef bij de dopen niet alleen de naam van baby, ouders en getuigen op, maar waar mogelijk ook de namen van de boerderijen. Omdat de namen van de boerderijen nu vaak nog bestaan, of omdat ze op oude kaarten soms staan vermeld, is redelijk goed na te gaan waar de voorouders tussen 1740 en 1790 woonden.

Volgens het door pastoor genoteerde doopregister woonden deze Van Wijlicks in de boerderij ‘Aengen Raij in Scandelo’.  Volgens het boek ‘Velde tusse grens en Maas’ pachtten zij de boerderij Raorhof in Schandelo. De ouders van Maria waren ook al pachters van de boerderij. Aengen Raij is Raorhof. Het huidige adres is Schandelo 42. Het vierde kind is de voorouder: Conrardus Sebastianus van Wijlick die is gedoopt op 20 januari 1738. Hier komt voor het eerst de voornaam Conrardus, of Coenraad en later Coen in de familie.

Geelen

Petrus Rodden heeft in 1717 weer als achternaam Gielen. Hij trouwt op 11 april 1717 met Christina Horstjens. Volgens de gegevens op de site van Overgelre is Catharina gedoopt op 16 maart 1696 als dochter van Henricus Lommen en Agnes Smits. In de dispensatieoverzichten uit 1760 en 1761, wordt ook als achternaam van Christina, Lommen vermeld. Zij krijgen tenminste vijf kinderen waarvan Joannes Geelen, geboren op 3 juli 1730 als een voorouder kan worden beschouwd.

In het doopregister wordt niet vermeld waar ze wonen, wellicht hadden ze nog geen boerderij die een naam droeg. Het kan ook zijn dat ze op de boerderij met de naam Rodden (tussen Velden en ’t Vorst) konden wonen. Maar ze kunnen ook ergens in een hut hebben gewoond.

Lommen

Op 17 april 1741 trouwt Henricus, met dan als achternaam Vriesen alias Lommen met Anna Driessen. Henricus is op dat moment in dienst van een of andere legerleider uit Brandenburg. Het eerste kind wordt in april 1742 geboren. Volgens het doopregister woonde de familie op een boerderij met als naam ‘aen Vriesen op de Vergert’. Het vijfde en laatste kind uit dit huwelijk, Wijnandus geboren op 8 maart 1756,is een voorouder.Vlak daarna overlijdt Anna en hertrouwt Henricus met Catharina Bouten of Bolten. Ook zij krijgen samen nog drie dochters.

Bloedverwantschap

Vanaf de volgende generaties, dus vanaf rond 1775, beginnen de huwelijken tussen de bloedverwanten. Voornamelijk die tussen achterneven en achternichten in de Veldense buurtschappen Schandelo, de Bong en de Vilgert. Dat gaat in onze familie door tot 1929: het huwelijk tussen Pap, die toen wel al in ’t Vorst was geboren, maar waarvan de meeste familieleden in Schandelo woonden en Mam die op de Vilgert woonde. Ook zij moesten dispensatie vragen voor het Kerkelijk huwelijk.

Generatie 7

Beeker

Henri (ofwel Henricus) Opgen Beeck trouwt op 26 januari 1779 in Velden met Maria Hanssen. Volgens het doopregister woonden zij ‘Op den Bergh’. Jammer genoeg is niet vermeld welke ‘Berg’ het was. Dat kan er een zijn in de Voort, maar ook een die richting ’t Genooi lag. Pastoor schrijft bij het huwelijk als achternaam van Henricus ‘Becker”. Zij krijgen acht kinderen waarvan Mathias Beeker, geboren op 14 november 1779 de oudste is en de voorouder. Van deze acht kinderen zijn er tenminste drie vroeg, voor hun eerste verjaardag overleden. Van twee, die allebei als voornaam Henricus kregen, kan ik dat niet terugvinden. In ‘Wie was Wie’ vind ik tot nog toe geen overlijdens van deze twee na 1809. Bij de doop van de kinderen en bij het overlijden is de achternaam veranderd in Beeker. Anders dan ik eerst dacht is de naam Beeker dus al voor de Napoleontische tijd in gebruik gekomen. Overigens waren er nog wel zussen van Henricus die de achternaam Opgen Beeck bleven gebruiken, dat veranderde pas rond 1800.

Henri heeft een oudere broer Joannis die in 1763 in Velden trouwt met Maria Deckers. Zij vertrekken naar Lottum, naar welke boerderij weet ik niet. Zij krijgen in Lottum drie kinderen: Catharina (1765), Joanna (21-01-1768) en Mathias (28-06-1770). Daarna verhuizen ze weer terug naar Velden waar in 1773 een zoon Joannes  wordt geboren. Mathias wordt pastoor in Broekhuizenvorst.

Joanna trouwt op 23 april 1795 in Velden met Hermannus van Wijlick, die volgens de gegevens toen zelf in Arcen aan de Lingsfort woonde. Hermannus en Joanna krijgen vier kinderen, waaronder Hermannus geboren op 26 januari 1796 in Velden en Petronella geboren op 19 september 1804. Vervolgens overlijdt moeder Joanna op 4 mei 1807. Petronella van Wijlick trouwt op 30 april 1834 met Gerardus Conrardus Crienen in Velden. Zij hebben dispensatie nodig voor dit huwelijk, vanwege bloedverwantschap in de derde graad. Gerardus Conrardus is namelijk een zoon van Petrus Crienen en Gertrudis van Wijlick.

Van Wijlick

kadasterkaart Schandelo 1830

Conrardus Sebastianus van Wijlick trouwt op 30 april 1764 in Velden met Eleonora Steeger, die uit Arcen komt. Zij krijgen acht kinderen, waarvan Hermannus van Wijlick de voorouder is, hij werd (volgens het doopregister) in Velden geboren op 31 maart 1773, in de boerderij Aen gen Raeij in Chanlo. Dit komt overeen met wat er in het boek ‘Velde tusse grens en Maas’, blz. 220 staat, namelijk dat het gezin voor 1800 op de  Boerderij Raorhof in Schandelo woonde.

Geelen

Johannes Geelen trouwt op 16 april 1760 in Velden met Theodora op gen Beeck/Beeker. Zij hebben dispensatie nodig vanwege 3e/4e graad bloedverwantschap.

Deze dispensatie is op de site van ‘Genbronnen’ te vinden onder het kopje dispensaties. Joannes is zoals al beschreven een zoon van Christina Lommen en Christina is een dochter van Agnes Schmiz.

Theodora is zoals ik al meldde een dochter van Joanna Soligers. Joanna Soligers is een dochter van Theodorus Soligers en Theodorus is de zoon van Henrica Schmiz. Henrica  en Agnes Schmiz waren zussen.

Overigens schrijft de Veldense pastoor een jaar later weer Schmiz in plaats van Soligers! Dat was bij een huwelijk van een broer van Theodora met een zus van Johannes.

Bij het huwelijk van Johannes Geelen en Theodora op gen Beeck lijkt het door de bloedverwantschap mis te gaan. Zij  krijgen voor zover na te gaan vijf kinderen, of beter gezegd Theodora wordt vijf keer zwanger. Drie keer eindigde de zwangerschap in een kind dat dood is bij de geboorte of direct daarna overlijdt.  Het tweede kind, dat wel blijft leven, heet Petrus Geelen, wordt geboren op 18 oktober 1762 en is in de lijn van Geelen de voorouder. Volgens het doopregister werd hij geboren in de boerderij ‘aen Schmiz op den Bong’. Gelukkig wordt hier wel vermeld waar deze Schmitselt lag, want er waren er meer in Velden. Vader Joannes overlijdt op 23 februari 1783, 52 jaar oud.

Lommen

Winandus Lommen trouwt op 6 mei 1778 in Velden met Catharina opgen Beek, alias Beeker die op 7 mei 1747 is geboren. Zij krijgen voor zover ik kan nagaan vier kinderen.

Voor deze stamboom is hun eerste kind van belang, Henricus Lommen die iets meer dan negen maanden na het huwelijk op 19 februari 1779 wordt geboren, op de Vergert aen Vriesen. De Vergert heet nu de Vilgert.

Henricus, Theodora en Catharina komen uit één gezin, dat van Mathias opgen Beeck en Joanna Smits/Soligers enz.!

Generatie 8

Beeker

Mathias Beeker trouwt op 27-05-1804 in Velden met Maria Driesen, die op 12 mei 1777 in Velden is geboren. Zij krijgen zes kinderen, waarvan Joannes Mathias Beeker geboren in Velden op 30 januari 1809 de voorouder is. Volgens de volkstelling van 1812 woont het gezin in Schandelo en zijn Mathias en Maria landbouwer.

Van Wijlick

Hermannus van Wijlick trouwt op 16 juni 1799 in Velden met Catharina Rieter die geboren is op 3 augustus 1772 in Velden. Voor dit huwelijk moest dispensatie worden verleend door de Bisschop van Roermond vanwege bloedverwantschap in de 3e graad. Deze verwantschap heb ik nog niet uitgezocht, ik vertrouw op de bisschop.

Zij krijgen vijf kinderen waarvan de op een na jongste Henricus van Wijlick die geboren wordt op 10 juli 1809 in Velden, een van onze voorouders is. Ik ga er voorlopig van uit dat Henricus nog in de boerderij Roarhof is geboren. Volgens de volkstelling van 1812 wonen ze in Schandelo en zijn ze landbouwer.

Geelen

Petrus Geelen trouwt op 16 januari 1783 in Velden met Petronella Thijssen die geboren was op 3 mei 1757. Zij krijgen elf kinderen, waarvan er twee jong overlijden. In onze stamboom is Mathias Geelen, geboren op 11 april 1796 de voorouder. Volgens het doopregister wonen ze dan op de Bong. Volgens de volkstelling van 1803 is Petrus (of Pierre zoals hij dan genoemd wordt) dagloner.

Lommen

Henricus Lommen trouwt op 10 mei 1802 in Velden met Maria Verbeek  geboren op 9 juli 1771 in Velden. In de stamboom is de oudste zoon Hendrik Lommen geboren op 1 september 1803 de voorouder. In 1803 zijn ze bij de volkstelling woonachtig in Velden en is Henri(cus) dagloner. Bij de volkstelling in 1812 wonen ze in Schandelo in bij Winand Lommen en Catharina Beeker en is het beroep van Henri en zijn vrouw landbouwer.

Generatie 9

Beeker

Joannes Mathias Beeker trouwt op 27 september 1831 in Velden met Marie Catharina van Megen die op 24 juni 1806 ook in Velden geboren zal zijn. Zij krijgen zeven kinderen, waarvan Jacobus Beeker geboren op 23 november 1833 in Velden mijn overgrootvader is geweest. Foto’s van hem heb ik nog niet gevonden, maar wie weet. In Wie was Wie is te vinden dat het gezin rond 1840 naar Grubbenvorst, of misschien beter gezegd Lottum is verhuisd. De jongste twee kinderen worden namelijk daar geboren.

Joannes Matthias is bij de geboorte van zijn zoon 24 jaar. In de geboorteakte van de gemeente, opgemaakt door burgemeester Hafmans die hiervoor optrad als ambtenaar van de burgerlijke stand, wordt vermeld dat Joannes Matthias dagloner was. Zowel Joannes Matthias als zijn vader Matthias (een getuige) kunnen een handtekening onder de akte schrijven. De tweede getuige Hendrik Allard (een voorvader van de latere huisarts?) verklaart niet te kunnen schrijven. Zo staat het tenminste in de akte.

Volgens het boek ‘Velde tusse grens en Maas’ blz. 220 wordt de boerderij Raorhof in Schandelo in 1856 verpacht aan Joannes Mathias Beeker, die anders dan in het boek  staat niet uit Lottum kwam, maar terugkwam uit Lottum. Het echtpaar overlijdt vlak na elkaar in 1889 in Velden.

Jacobus (mijn overgrootvader) was een broer van zijn iets oudere zus Anna Catharina Beeker die -zie de volgende generatie- op 7 oktober 1864 trouwt met Henricus Lommen. Zij is daarmee de grootmoeder van onze moeder.

De iets jongere broer van Jacobus, Henricus Beeker (10 mei 1835) trouwt met Anna Catharina van Wijlick (29 mei 1837), die op haar beurt een dochter is van bovengenoemde Henricus van Wijlick en Joanna Hendrikx. Dit echtpaar krijgt tien kinderen en verhuist met het hele gezin naar Straelen; daar is Henricus in 1894 overleden.

Van Wijlick

Henricus van Wijlick trouwt op 8 juni 1836 in Velden met Joanna Hendrikx geboren op 20 december 1814 in Arcen, Lomm of Velden. Zij krijgen 10 kinderen, waarvan het zesde kind Petrus van Wijlick geboren in Velden op 10 februari 1846 de voorouder is.

Geelen

Mathias Geelen trouwt op 11 april 1831 in Velden met Anna Maria Keltjens, waarvan ik in de Wie was Wie nog geen exacte geboortedatum heb kunnen vinden, het zal waarschijnlijk 1808 zijn geweest, en ook geen geboorteplaats. Zij krijgen zes kinderen, waarvan de oudste Petrus Henricus Geelen geboren op 16 juli 1832 de voorouder is, mijn overgrootvader aan moeders kant. Waar zij woonden heb ik nog niet kunnen achterhalen, maar ik denk nog steeds ergens op de Bongh.

Lommen

Hendrik Lommen trouwt op 14 mei 1834 in Velden met Anna Gertruda Keltjens die omstreeks 1811 ook in Velden geboren is. Zij krijgen voor zover na te gaan in Wie was Wie drie kinderen, waarvan de oudste Henricus Lommen de voorouder is aan moeders kant. Ik ga er vanuit dat zij ook nog steeds op de Vilgert woonden.

Generatie 10

Beeker

Geradus Mathias Beeker

Jacobus Beeker trouwt op 21 april 1864 in Velden met Anna Gertrudis Crienen, die op 31 oktober 1838 in Velden geboren is. Haar moeder was Petronella van Wijlick een dochter van Johannes van Wijlick… Zij kregen drie kinderen, waarvan de oudste onze opa Gerardus Mathias Beeker werd, geboren op 1 februari 1865 in Velden. Zijn twee zussen Petronella en Maria Catharina trouwden met twee neven uit Maashees: Petronella met Johannes Hubertus Smits in 1896 in Velden en Maria Catharina met Matheus Hubertus Smits in 1901 in Maashees.

Waarom vermeld ik dit? Niet zozeer omdat als Gerardus Mathias niet geboren was de achternaam Beeker in deze Beekertak uitgestorven zou zijn, maar omdat ik mij herinner dat rond 1975 nog meisjes uit Maashees een weekje bij ons mochten bivakkeren tijdens hun zomervakantie. Het was familie uit Maashees, zei Pap; hoe dat precies zat heb ik toen niet gevraagd. Als ik het nu moet reconstrueren denk ik dat het achternichten van Pap waren. Het waren leuke meiden en ik heb ze geloof ik wat van de omgeving laten zien. Waar ze sliepen, in een van de slaapkamers of in een of andere stal?

Boerderij De Kamp in t Vorst (Velden)

Ik heb via diverse kanalen proberen te achterhalen wanneer deze boerderij gebouwd is. Op grond van topografische kaarten moet het tussen 1850 en 1895 zijn geweest. De gemeente kon mij niet verder helpen, behalve dat zij een tip had waaraan je kon herkennen of een boerderij was gebouwd op de plaats van een eerdere boerderij. Omdat de boerderij in Noord-Zuid richting is gebouwd en niet zoals veel oudere boerderijen van Oost naar West, zal er niet eerder een boerderij of huis hebben gestaan. 

Via het kadaster kreeg ik twee akten van boedelscheidingen in de familie Crienen-van Wijlick. Dit echtpaar waarvan de man uit Venlo komt, heeft rond 1810 stukken grond in ’t Vorst kunnen kopen van een nonnenklooster uit Venlo. In een van de akten is ook te vinden dat het perceel, waarop de boerderij nu staat, in 1862 nog niet bebouwd was. Het perceel wordt toebedeeld aan Anna Gertrudis Crienen.

In de geboorte akte van Gerardus Mathias staat helaas niet waar hij geboren is. Alleen dat het ‘in hunne woning’ is gebeurd. Naast Petrus Renerus Crijnen is Petrus Jacobus Verbeek (35 jaar oud) getuige. Deze Petrus woont op dat moment op de boerderij Lamershof in ’t Vorst. Dat is de boerderij die van de weg af gezien nu voor De Kamp ligt. Tot ik andere informatie vind, ga ik er van uit dat de boerderij De Kamp in 1863/64 gebouwd is en dat mijn opa het eerste kind is dat daar geboren is.

Van Wijlick

Anna Maria van Wijlick

Petrus van Wijlick trouwt op 12 mei 1876 in Velden met Petronella Wilhelmina Haenen (geb. 14 augustus1846 Velden). Zij krijgen negen kinderen, waarvan de oudste Anna Maria van Wijlick geboren op 23 mei 1877 in Velden de overgrootmoeder is aan vaders kant. Zij lijkt nog wel in Schandelo te zijn geboren.

Geelen

Mathias Geelen

Petrus Henricus Geelen trouwt op 1 augustus 1862 in Velden met Petronella Schreurs, ook uit Velden, geboren op 8 mei 1834. Zij krijgen in dit huwelijk een zoon, Mathias Geelen die geboren wordt op 9 juli 1863 in Velden. Waar?? Hij is onze Opa aan moeders kant. Het is een kort huwelijk, omdat Petronella op 30 jarige leeftijd overlijdt op 26 februari 1865. Petrus Henricus hertrouwt ook in Velden met Allegonda Lommen (geb. 3 juli 1838 in Velden) op 23 april 1869. Ook uit dit huwelijk wordt een zoon geboren Gerardus op 22 februari 1870. Maar ook dit huwelijk duurt niet lang want vader Petrus Henricus overlijdt in dat zelfde jaar op 8 november 1870, op 38 jarige leeftijd. Allegonda hertrouwt vervolgens met Peter Mathias Rankers uit Straelen. Van dit huwelijk heb ik verder geen gegevens.

Maria Catharina Lommen

Ik vermeld nog dat Allegonda een dochter is van de hierboven genoemde Hendrik Lommen en Anna Getrudis Keltjens.

Lommen

Henricus Lommen trouwt op 7 oktober 1864 in Velden met Anna Catharina Beeker (geb. op 21 juni 1832 in Velden). Zij krijgen vier kinderen, twee jongens en twee meisjes waarvan de oudste Maria Catharina Lommen, geboren op 3 november 1867 de grootmoeder is aan moeders kant. Ik denk dat zij op de Vilgert geboren is, in het deel van de boerderij waar ze ook gestorven is.

Generatie 11

Beeker

Gerardus Mathias Beeker en Anna Maria van Wijlick trouwden op 23 april 1901 in Velden. Petrus Jacobus, oftewel onze Pap werd daar op de boerderij ‘De Kamp’ in het Vorst (Velden) bijna een jaar later op 10 maart 1902 geboren als oudste van het gezin. Volgens de gegevens in ‘Wie was Wie’ overleed op 11 augustus 1903 een meisje. Het kindje was al overleden vlak voor of wellicht tijdens de bevalling. Daarna kwamen er nog zeven kinderen, drie jongens en vier meisjes.

Geelen             

Mathias Geelen en Maria Catharina Lommen trouwden eveneens in Velden op 20 april 1894. Mam, Maria Petronella  werd daar op de Vilgert als een van de laatste kinderen geboren op 4 november 1902. Oma Maria Catharina werd tenminste acht keer zwanger. Het eerste kind, Tante Anna werd bijna 10 maanden na het huwelijk geboren. Drie van de acht kinderen stierven voor hun derde levensjaar. Nog steeds waren het grote gezinnen en kwamen sterfgevallen regelmatig voor.

Generatie 12

Petrus Jacobus Beeker (Pap) en Maria Petronella Geelen trouwen op 5 februari 1929 in de kerk van Velden. Van Theo/Thei geboren op 21 december 1929 in Velden tot Paul 21 jaar later geboren in Arcen op 22 juni 1951 kregen ze acht kinderen, vijf jongens en drie meisjes, dacht ik lang. Tot ik in Wie Was Wie vond dat op 10 december 1940 een naamloos doodgeboren kind werd geregistreerd in de burgerlijke stand van Grubbenvorst. Het geslacht is niet vermeld.

Generatie 13

Van Ger Lomme, geboren op 24 juni 1956 in Arcen tot Mees Beeker, geboren in Zwolle op 10 december 1984: 23 stuks. Daarvan heeft Mam de geboorte van de laatste twee, Maartje en Mees niet meer mee mogen maken. Mam overleed op 10 januari 1982, een dag voor de geboorte van Maartje. Pap overleed op 24 december 1983, bijna een jaar voor de geboorte van Mees.

Generatie 14

Van Aimé Coenders geboren in Hilversum op 29 juli 1988 tot Juune Beeker geboren in Rotterdam op 13 september 2019, 26 achterkleinkinderen in totaal, als ik goed tel.

Bronnen

Voor het overzicht van de stambomen heb ik gebruik gemaakt van openbare gegevens die op verschillende websites te vinden zijn, zoals ‘Wie Was Wie’, ‘Genbronnen Limburg’ en ‘Overkwartiervangelre’ en daarvan met name de overzichten van families in Velden en Arcen. Voor wat betreft de familie van Wijlick heb ik ook gebruik kunnen maken van een boek dat ik van mijn broer Sjaak te leen heb waarin de stamboom van deze familie is beschreven. Hier en daar haal ik passages aan uit het boek ‘Velde tusse grens en Maas’ een uitgave uit 2012 van de Stichting Veldens Boek. Voor het kadastrale kaartje uit 1830 heb ik gebruik gemaakt van de beeldbank van Cultureel Erfgoed.

Vervolg

Toen ik de stambomen zo’n beetje had uitgeplozen, kwam de vraag wat nu? Tijd genoeg, want toch Coronatijd. Bij een glas wijn kwamen vragen op als: hoe woonde men, hoe leefde men, wat aten de voorouders. Een kind werd geboren, groeide al dan niet op, trouwde of bleef vrijgezel, kreeg eventueel ook kinderen, werd ouder, werd verzorgd, overleed en werd begraven. Uiteindelijk heb ik besloten om ook de oorlogen dichtbij, maar ook ver af op te nemen en de epidemieën die in de dorpen hebben geheerst.

Met dat verhaal ben ik nog bezig. Als ik denk weer een stukje klaar te hebben, blijkt er toch nog meer informatie te zijn. Zo weet ik ondertussen niet alleen dat de voorouders in Arcen, Lomm, de Bong, Schandelo, ’t Vorst en Lottum gewoond hebben, maar soms ook op welke boerderijen. In totaal zit ik nu al op zo’n 60 bladzijden en dan nog zonder foto’s.

Dus: wordt vervolgd.

24 april 2021,

Paul


De stamlijnen van de grootouders vanaf 1700

  Van WijlickBeekerLommenGeelen
1 Hermannus van Wijlick (uit Arcen) ∞ 21-10-1733 (Arcen) M. Ingen Ray (uit Velden) Mathias Beeker ∞ 1725/28 (Velden) Joanna Smits/SoligersHenricus Vriesen/Lommen ∞ 17.4.1741 (Velden) Anna DriessenPetrie Geelen/Rodden 11.4.1717 (Velden) Christina Hendrix/Horstjens/Lommen
2 Conradus van Wijlick (Broer) ∞13.4.1764 (Velden) Eleonora StegerJoannes van Wijlick (Broer) ∞ 13.5.1766 (Leuth) Petronella JanssenHenricus Beeker (Broer) ∞ 26.1.1779 (Velden) Maria HanssenWinand Lommen ∞ 6.5.1778 (Velden) Catharina Beeker (Zus)Joannes Geelen ∞ 16.4.1760 (Velden) Theodora Beeker (Zus) Disp. 3e4e grd.
3Hermannus van Wijlick (Broer) ∞ 16.6.1799 (Velden) Catharina Rieter Disp. 3e grd.Getrudis van Wylick (Zus) ∞ 9.11.1790 (Velden) Petrie Crijnen/Crienen Disp. 3e en 4e grd.Joannes van Wijlick (volle neef) ∞ 4.4.1807 (Velden) Petronella Verbeek (volle nicht)Mathias Beeker (Velden, op den Bergh) (volle neef) ∞ 27.5.1804 (Velden) Maria Driessen (vilgert)Henricus Lommen (volle neef) ∞ 10.05.1802 (Velden) Maria Verbeek (volle nicht)Petrus Geelen (volle neef) ∞ 16.1.1783 (Velden) Petronella Thijssen
4Henricus van Wijlick ∞3.6.1836 (Velden) Joh. HendrixGerardus Conradus Crienen Trouwt op 18.4.1834 (in Velden) metPetronella van Wijlick   dispensatie in de 3e graadJohannes Mathias Beeker ∞27.9.1831 (Velden) Maria Catharina van MegenH. Lommen ∞14.5.1834 (Velden) Anna Gertrudis Keltjens (volle nicht)Mathias Geelen ∞11-4.1831 (Velden) Anna Maria Keltjens (volle nicht)
5Petrus van Wylick ∞12.5.1876 (Velden) Petronella Wilhelmina HaenenAnna Getrudis Crijnen/Crienen trouwt op  ∞21.4.1864 in Velden      met Jacobus Beeker (Broer)Henricus Lommen ∞7.10.1864 Anna Catharina Beeker (Zus)  Petrus Henricus Geelen ∞1.8.1862 (Velden) Petronella Schreurs
6Anna Maria van WijlickTrouwt op23.4-1901 in Velden met disp.  4e grd. met  Gerardus Mathias BeekerMaria Catharina Lommen Trouwt op∞20.4.1894 (Velden) met Mathias Geelen  
7   Petrus Jacobus Beeker 10.3.1902Trouwen voor de kerk op 5.2.1929 in Velden met disp. 4e grd.Maria Petronella Geelen 4.11-1902

Korte toelichting

Dit overzicht heb ik opgesteld als onderdeel van een hoofdstuk van de familiegeschiedenis dat gaat over bloedverwantschappen.

Ter onderbouwing van de verkregen dispensaties zou ik per geval de bloedlijnen kunnen weergeven. Ik weet nog niet of ik die bijlagen ga opstellen.

Ook heb ik diverse zijpaadjes niet opgenomen om het overzicht nog enigszins overzichtelijk te houden.

Dat in generatie 2 iemand in Leuth trouwt, komt omdat daar op dat moment een van Wijlick pastoor is, het zal een heeroom geweest zijn van de bruidegom.

De generaties vanaf 1550 tot 1700 maak ik ook nog op in een tabel, maar omdat daar niet veel bloedverwantschappen in voor komen, heb ik die periode nu niet opgenomen.

Mathias Beeker en Joanna Smits hadden (minstens) 10 kinderen. Ik vermeld alleen de drie die in de lijnen passen,. Er zijn nog tenminste twee kinderen waar ik iets over zal vertellen in een of ander hoofdstuk van mijn verhaal.

In generatie 3 zijn Hermannus, Gertrudis en Joannes van Wijlick volle neven en nichten van elkaar.

In dezelfde generatie zijn Henricus Beeker, Winand Lommen en Joannes Geelen volle neven van elkaar.

Pap en Mam trouwen ‘voor de Wet’ op 1 februari 1929.